Go Back To home

Gjuhë Dhe Letërsi - Pjesa E Dytë Report

By on
378 37
1 2 3 4 5
1 4
Gjuhë Dhe Letërsi - Pjesa E Dytë

Ky është një kuiz nga gjuha dhe letërsia shqipe dhe e huaj. kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj.

TagsEducation Kuize Shqip Kuize Kuiz Teste Te Matures Kuize Nga Gjuha Dhe Letersia Shqipe Gjuha Shqipe Dhe Letersia Teste Kuize Nga Gjuha Dhe Letersia E Huaj Kuize Nga Gjuha Kuize Nga Letersia Teste Nga Gjuha Dhe Letersia E Huaj Teste Nga Gjuha Dhe Letersia Shqipe

This game's description and thumbnail are both copyright by it's owner site or author.

The Same Title Games

no other same games

Similar Games

no slimilar games

Comments