Go Back To home

Kuizi Fizika - Pjesa E Dytë Report

By on
699 30
1 2 3 4 5
3 4
Kuizi Fizika - Pjesa E Dytë

Ky është një kuiz nga fizika.në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth fizikës .kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi.

TagsEducation Kuize Shqip Kuizi Shqip Kuizi Fizika Afrimi I Molekulave Grada Celzius Kuize Te Ndryshme Nga Fizika Kuize Dhe Lojra Shqip Kuizi Fizika Shqip Kuizi Fizika Pjesa E Pare Kuize Nga Fizika Molekulat

This game's description and thumbnail are both copyright by it's owner site or author.

The Same Title Games

Similar Games

no slimilar games

Comments