Go Back To home

Mga Letra At Numerong Tagalog - Tagalog Letters Numbers Colors Free Report

By on
61 2
1 2 3 4 5
3 1
Mga Letra At Numerong Tagalog - Tagalog Letters Numbers Colors Free

Mga letra at numerong tagalog. mga libreng, letra numero at kulay. libreng larong pambata upang maunawaan ang tagalog na mga letra, tagalog na mga numero at tagalog na mga kulay. masayang pagpapares ng mga letra, pagkilala ng tunog at pangkaisipang laro. ang matalinong paraan ng pag-aaral ng tagalog na alpabeto nang madalian. learn philippines tagalog language. ang libreng saling ito na may kasamang ad ay buong itinampok at kabilang na dito ang mga tagalog na letra, numero at kulay. masayang palaro sa mga bata upang matuto. ang laro ay magaling at napupulutan ng aral. paano laruin? magclick muna sa paksa: tagalog na mga letra, numero at kulay merong apat na pang-edukasyon na palaro: * ang pagpapares sa pamamagitan ng kulay- ang mga bata ay pipili ng mga tarheta na may magkapareha ng simbolo at kulay. ang magkaibang mga kulay ay nakakatulong sa pagpapares ng mga letra. * ang pagpapares ng magkaparehang kulay- mas mataas na antas ng pagsubok. ang lahat ng tarheta at magkasingkulay. itinutugma lamang ng bata sa pagkilala ng mga letra. piliin ang tarheta na may magkatugmang simbolo – nang walang tarheta na may kulay. * pagkilala ng tunog – ang bata ay magki-click sa mga titik mula sa ibinigay na mga pagpipilian. i-click ang simbolo ng mga ibinigay na pagpipilian. * pangkaisipang palaro – masayang pangkaisipang palaro na may letra. hanapin ang pares sa pamamagitan ng paglahad ng kard nang paisa-isa. ang larong ito ay nakakatulong sa mga batang nag-aaral upang matuto ng tagalog na mga letra, matuto ng tagalog na mga numero at kulay. matapos makompleto ang nasa iskrin, lilitaw ang animasyon. kapag nagpatuloy sa susunod na iskrin, makakatanggap tayo ng regalo. pagkatapos ng limang regalo, makakatanggap tayo ng tropeo at lilipat sa susunod na antas. ang susunod na antas ay may mas maraming tarheta. mahal ng mga bata ang mga laro. may tiwala kami na masisiyahan kayo sa larong ito at makakapulot ng aral. i-download ang libreng salin na ito at magsaya. mag-email sa amin para sa mga suhestiyon o mga komento. we play we learn na koponan mga importanteng salita: paaralang pang-elementarya, tagalog na mga letra, numero, kulay, libre, paslit, mga bata, mga letra, a ba ka, alpabeto, laro, mga laro, isipan, larong pangkaisipan, edukasyon, pagbabasa, tagalog, tagalog na mga letra, tagalog na mga numero, matuto ng mga letra, alpabeto, paaralang , ang-elementarya, kindergarten, mga paslit, mga bata, edukasyon, pang-edukasyon na laro, pangkaisipang laro unang baitang, pampatalas ng utak, talino, philippines, philippines language

TagsBoard Education Educational Games

This game's description and thumbnail are both copyright by it's owner site or author.

The Same Title Games

no other same games

Similar Games

no slimilar games

Comments