oftalmologjia-permbledhje games

1-24 of 2 new games (0.128 seconds)
play Oftalmologjia- Pjesa E Dytë

Ky është një kuiz nga oftalmologjia. kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. k

play Oftalmologjia- Pjesa E Parë

Ky është një kuiz nga oftalmologjia. kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. k